2015-06-01

Samorządowe Osoby Prawne-Łaski Dom Kultury w Łasku

ADRES: ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask

GODZINY OTWARCIA: 7.00-21.00

KONTAKT: 0(43) 675-37-13

DYREKTOR ŁASKIEGO DOMU KULTURY: Elżbieta Wojtacka-Ślęzak, tel. 0(43) 675-37-13


Do podstawowych zadań Łaskiego Domu Kultury w Łasku należy:

 1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 6. Rozwijanie i kształtowanie kulturalnych podstaw młodzieży.
 7. Realizuje organizowanie:
  a)imprez artystycznych i rozrywkowych,
  b)zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  c)różnorodnych form aktywności kulturalnej,
  d)imprez kulturalnych,
  e)różnych form pomocy i współpracy z młodzieżą.

Załączniki

  Statut Łaskiego Domu Kultury.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...y w asku .doc 422,5 KB (doc) szczegóły pobierz